Disclaimer

Floraa Health BV geeft geen medisch advies en is niet bedoeld om ziektes te bestrijden. Wij raden alle lezers nadrukkelijk aan om veranderingen in het eetpatroon of aanpassingen de leefwijze altijd te overleggen met een arts.

Op de website www.floraa.nl is informatie te vinden over voeding, afvallen en een gezonde levensstijl. Wij doen ons uiterste best om deze informatie zo zorgvuldig mogelijk, compleet en juist samen te stellen.

De informatie op de website, in onze nieuwsbrieven en in andere uitingen kunnen echter niet worden beschouwd als een medisch advies. Wij raden onze lezers dan ook nadrukkelijk aan om altijd met een arts, therapeut en/of diëtist te overleggen over de persoonlijke gezondheidssituatie.

Ondanks dat wij de informatie op onze website, in onze nieuwsbrieven en andere uitingen zo zorgvuldig mogelijk samenstellen, stellen wij ons niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie. We stellen het uiteraard wel op prijs als je ons wijst op eventuele onjuistheden.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie op deze website liggen bij Floraa Health BV en haar licentiegevers. Om deze informatie op een andere plaats te gebruiken dient vooraf toestemming aan ons te worden gevraagd.

De informatie op deze website kunnen wij op ieder moment wijzigen zonder dat wij daar melding van hoeven te maken. Dat geldt ook voor informatie met betrekking tot onze prijzen en diensten, en voor reacties op onze website.

www.floraa.nl maakt gebruikt van cookies om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

De privacy en cookie statement zijn hier te vinden: https://www.floraa.nl/privacy/